Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020

Sáng 02/3/2016, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện), Ban Chỉ đạo Đề án 1961 đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2016 - 2020, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 1961 đã đến dự và chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 1961 chủ trì Hội nghị


Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 1961, đại diện các Bộ-ngành Trung ương; đại diện các Cục, Vụ chức năng Bộ Xây dựng; Lãnh đạo và một số cán bộ Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, sau 05 năm thực hiện, Đề án 1961- Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 đã kết thúc giai đoạn I. Trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Đề án, đánh giá những mặt được cũng như chưa được của Đề án và nhu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến năm 2020, mở rộng các đối tượng đào tạo của Đề án và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thực hiện. Từ chủ trương đó, Bộ Xây dựng đã giao cho Học viện xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020, trình Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt.

Tại Hội nghị, đại diện Học viện đã trình bày tóm tắt Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Mục tiêu, các giải pháp thực hiện, kế hoạch triển khai, các đề xuất kiến nghị.

Với mục tiêu 100% cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp đương nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý chuyên môn về đô thị các cấp trở thành thường xuyên, bắt buộc hằng năm theo kế hoạch của Bộ Xây dựng và các địa phương sau khi kết thúc Đề án vào năm 2020; Đi đôi với việc rà soát hoàn thiện các bộ chương trình tài liệu, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên vv... Dự thảo kế hoạch đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm, thiết thực, hiệu quả như: phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn chức danh về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho công chức quản lý, chuyên môn đô thị các cấp; lồng ghép nội dung đào tạo, bồi dưỡng của Đề án với các chương trình dự án của các tổ chức quốc tế; đẩy mạnh công tác truyền thông và lấy ý kiến của các địa phương/đơn vị vv...

Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã nghiên cứu dự thảo kế hoạch và đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị Học viện cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, đề cập đủ các nội dung công việc, tiến độ và kinh phí thực hiện; cần thiết kế các giáo trình, tài liệu bồi dưỡng sát với nhu cầu của từng đối tượng, chú trọng đào tạo kỹ năng, đào tạo theo chuyên đề; trong bồi dưỡng công chức lãnh đạo đô thị các cấp cần tập trung vào giải quyết các vướng mắc của các đô thị hiện nay về quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, các phương thức huy động và thu hút các nguồn lực cho phát triển đô thị; vv...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà nhất trí với ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo và đề nghị Học viện AMC tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Thứ trưởng chỉ đạo:

- Về mặt thể chế: Bộ Xây dựng cần phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp – đây là cơ sở để sau năm 2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị trở thành hoạt động thường xuyên và bắt buộc.

- Công tác kế hoạch: Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc triển khai giai đoạn I của Đề án 1961 chậm tiến độ chính là sự thiếu cụ thể của kế hoạch, dẫn đến việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Đề án gặp khó khăn. Do đó, trong kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020, Học viện AMC cần xây dựng các kế hoạch hết sức cụ thể, chi tiết, và khả thi.

- Nội dung đào tạo: Nội dung đào tạo phụ thuộc vào đối tượng đào tạo đồng thời cần chú trọng đến kỹ năng xử lý tình huống. Trong tháng 6/2016 phải hoàn thành việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện giáo trình. Từ giáo trình này, sau này sẽ nâng cấp thành khung chương trình chuẩn kiến thức đào tạo thường xuyên cho cán bộ theo chức danh về quản lý đô thị.

- Cụ thể hóa sự phối hợp mối quan hệ các Bộ-ngành, địa phương và các đơn vị trong bộ.

- Kinh phí thực hiện của Đề án bao gồm 03 nguồn: Nguồn kinh phí đào tạo thường xuyên; nguồn xây dựng cơ sở vật chất và nguồn liên kết hợp tác.

- Hoạt động truyền thông: Cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông về Đề án. Trong kinh phí thực hiện Đề án cần bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động này.

- Vai trò của Học viện: Học viện là cơ quan thường trực của Đề án. Học viện cần chủ động đề xuất kịp thời các vấn đề trong triển khai thực hiện; xây dựng lại chương trình tổng thể bao gồm cả vấn đề tuyên truyền sâu rộng đến các địa phương.

Trong phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà cũng đề nghị các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Học viện để tổ chức thực hiện tốt Đề án 1961 trong năm 2016 và các năm tiếp theo, đảm bảo hiệu quả và các mục tiêu của Đề án.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét