Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Hải Dương: Cấp 180.000 tấn xi măng làm đường nông thôn

Năm 2015, tỉnh Hải Dương đầu tư 228 tỷ đồng hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới (NTM); trong đó có việc mua 180.000 tấn xi măng của các đơn vị sản xuất xi măng trên địa bàn cấp hỗ trợ cho các địa phương bê tông hóa được 950 km đường giao thông nông thôn (GTNT).Như vậy, 5 năm qua tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ kinh phí và xi măng cùng với sự đóng góp của người dân, các địa phương trong tỉnh đã bê tông hóa được 2.350 km đường GTNT. Đến nay ở tỉnh Hải Dương có 92,5% đường xã, liên xã; 91,7% đường thôn và 88,6% đường xóm đạt chuẩn NTM.

Dự kiến đến hết năm 2015 toàn tỉnh Hải Dương có 64 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 28,3% tổng số xã, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu đến cuối năm 2015 có 25% tổng số xã đạt chuẩn NTM).
Theo Báo Xây dựng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét