Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

50 năm phát triển ngành xây dựng ở Hải Dương

Ngày 15/7/1959 UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 558/TCCB về việc tách Ty Thuỷ lợi - Kiến trúc Hải Dương thành Ty Thuỷ lợi và Ty Kiến trúc Hải Dương. Năm 1968 hợp nhất hai tỉnh Hải Dương - Hưng Yên cũ thành tỉnh Hải Hưng, hợp nhất Ty Kiến trúc tỉnh Hưng Yên với Ty Kiến trúc tỉnh Hải Dương thành Ty Kiến trúc tỉnh Hải Hưng; Năm 1974 được đổi tên thành Ty Xây dựng tỉnh Hải Hưng, đến năm 1982 được đổi tên thành Sở Xây dựng Hải Hưng.

Tháng 01/1997 khi tái lập 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên; Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương được tái lập, tên Sở Xây dựng Hải Dương được xác định từ đó.

Năm 1959, Ngành Xây dựng Hải Dương chỉ có 26 cán bộ, là các cán bộ chính trị chuyển sang, chỉ có 3 cán bộ kỹ thuật sơ cấp.

Đến những năm cuối của thập kỷ 60, lực lượng lao động của Ngành đã có 1.430 người; trong đó cán bộ có trình độ đại học có 4-5 người, còn lại chủ yếu là cán bộ sơ cấp và trung cấp. Toàn ngành có 5 đơn vị sản xuất kinh doanh, trong đó có 1 Công ty xây dựng, 1 Xí nghiệp gạch ngói, 1 Mỏ đá vôi, 1 Nhà máy nước.

Những năm cuối của thập kỷ 70, lực lượng lao động của Ngành phát triển lên 4.872 người, trong đó 50 người có trình độ đại học, số đơn vị sản xuất kinh doanh là 15 doanh nghiệp.

Đến giữa thập kỷ 80, lực lượng lao động của Ngành đã phát triển lên trên 10.000 người, trong đó có 230 người là Kiến trúc sư, kỹ sư, cán bộ có trình độ đại học, 600 người có trình độ Trung cấp nghiệp vụ kỹ thuật; Toàn ngành có 24 doanh nghiệp, 1 Trường đào tạo cán bộ trung cấp kỹ thuật, kế toán, lao động tiền lương và công nhân kỹ thuật, 1 Ban quản lý công trình dịch vụ. Giai đoạn này còn có hàng ngàn cán bộ, nhân viên ở các phòng, các đội xây dựng do cấp huyện trực tiếp quản lý và trên 2 vạn công nhân xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng ngoài quốc doanh cùng hoạt động trên địa bàn Tỉnh.

Tính đến năm 1986 toàn Ngành đã sản xuất được 37.514.503 ngàn viên gạch, 830.008 ngàn viên ngói đất nung; 1.669.600 ngàn tấn vôi; 3.096 tấn xi măng; hơn 5 triệu m3 đá; Xây dựng hàng ngàn công trình nông nghiệp, công nghiệp, công trình văn hoá phúc lợi, Trụ sở các cơ quan của Tỉnh, của Huyện. Những công trình to đẹp như: Bách hoá tổng hợp Hải Dương, Hội trường Tỉnh, Nhà hát nhân dân, Tượng đài liệt sỹ TP Hải Dương, Nhà làm việc của các Ban xây dựng Đảng, Bệnh viện đa khoa 500 giường, Khu chuyên gia Liên Xô... Cử một đội gồm 63 người tham gia xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cử các đội đi xây dựng công trình giúp các Tỉnh bạn như Sơn La, Lạng Sơn, Hà Nội, Gia Lai – Công Tum...

Từ năm 1986 đến năm 1996 bước vào thời kỳ đổi mới, Ngành Xây dựng Hải Hưng đã sắp xếp lại các doanh nghiệp trực thuộc; Số doanh nghiệp trực thuộc còn lại là 14 đơn vị, với số lượng lao động là 3.260 người và đổi mới mạnh mẽ trong mọi hoạt động của ngành, trong lĩnh vực quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Từ năm 1997, sau khi tái lập Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương, toàn ngành được sắp xếp lại gồm có 12 doanh nghiệp với 3.122 người (Trong đó có 367 người có trình độ đại học, 45 người có trình độ cao đẳng, 374 người có trình độ trung cấp, 1.600 công nhân có tay nghề từ bậc 4 đến bậc 7); Lực lượng này đã là nhân tố quyết định tạo lên những thành tựu, đóng góp của Ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương. Bên cạnh lực lượng lao động của các doanh nghiệp, còn có lực lượng lao động xây dựng của các thành phần kinh tế khác trên địa bàn các Huyện, Thành phố, với tổng số lao động toàn ngành là 15.465 người (trong đó Xây dựng cơ bản 13.414 người, sản xuất vật liệu xây dựng 1.647 người, sản xuất kinh doanh nước sạch 404 người)...

Từ năm 1999 đến năm 2006 ngành Xây dựng Hải Dương đã chuyển đổi mô hình hoạt động mới, cổ phần hoá 100% các doanh nghiệp trong ngành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người lao động thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ, phát huy mọi tiềm năng cho phát triển phù hợp theo chủ trương đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Các Doanh nghiệp đã có những đổi mới công nghệ sản xuất tiên tiến như các nhà máy sản xuất nước sạch, sản xuất gạch ceramic, gạch Tuynel, xi măng lò đứng.v.v...

Đến nay, thực hiện các chủ trương và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong đổi mới cơ chế quản lý, Sở Xây dựng đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, làm tốt chức năng quản lý sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý nhà đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị- nông thôn theo các chức năng nhiệm vụ được giao :

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các chế độ chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, của tỉnh cho các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư.

- Về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc và công trình hạ tầng đô thị: Đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch các đô thị, thị tứ, thị trấn, khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh; hoàn thành quy hoạch mạng lưới đô thị trong toàn tỉnh gồm: 1 thành phố, 1 thị xã (dự kiến), 16 thị trấn, 40 thị tứ, xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nông thôn mới đến năm 2010 và đang triển khai thực hiện; Đã lập quy hoạch 8 khu công nghiệp, 36 cụm công nghiệp; lập Quy hoạch chung và chi tiết thành phố Hải Dương; Nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại 2 và đang triển khai lập Đề án, quy hoạch để thành lập Thị xã Chí Linh theo chương trình đã đề ra. Quy hoạch hệ thống cấp nước sạch đô thị cho thành phố Hải Dương và các khu công nghiệp; Quy hoạch hệ thống thoát nước và giao thông đô thị, các Khu đô thị và dân cư mới...

Thẩm định các hồ sơ thiết kế, dự toán, các đồ án quy hoạch; thực hiện công tác cấp phép xây dựng, cấp Chứng chỉ hành nghề, giấy phép thầu xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và công trình; lập các thiết kế mẫu nhà ở, trường học, trạm xá, nhà trẻ, trụ sở chính quyền xã phường, nhà văn hoá thôn, khu dân cư...

- Về công tác quản lý sản xuất vật liệu xây dựng: Tổ chức và thực hiện tốt việc lập và quản lý quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng trong toàn tỉnh đến năm 2010; tiến hành lập quy hoạch điều chỉnh bổ sung sản xuất VLXD đến năm 2020; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện đổi mới công nghệ sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm và chống ô nhiễm môi trường.

- Về công tác quản lý chất lượng: Từng bước thiết lập hệ thống quản lý chất lượng từ ngành đến cơ sở, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ các quy trình kỹ thuật, nhất là công trình lớn và quan trọng đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, nên nhiều năm qua không có sự cố kỹ thuật công trình xẩy ra; nhiều công trình đạt chất lượng cao.

Ngành Xây dựng đã xây dựng được nhiều công trình to đẹp và có chất lượng tốt, tiêu biểu như: Nhà thi đấu Hải Dương, nhà làm việc 5 tầng của Thành Uỷ Hải Dương, nhà tưởng niệm Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Chu Văn An ở Chí Linh, Tượng đài Trần Hưng Đạo ở Kinh Môn, Văn Miếu Mao Điền, Trụ sở làm việc của Huyện uỷ, UBND các huyện, các cơ quan tỉnh và Trung ương, hệ thống các công trình văn hoá giáo dục...

- Về công tác nghiên cứu ứng dụng triển khai các đề tài khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Ngành thường xuyên quan tâm, tính từ năm 1991 đến nay đã có trên 600 sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng, 41 đề tài cấp Tỉnh, 2 đề tài cấp Bộ, 52 lượt người được cấp bằng lao động sáng tạo, 5 đề tài dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc. Nghiên cứu thiết kế 24 mẫu nhà ở, công sở, trường học, đã có 15 thiết kế mẫu được đưa vào sử dụng...

- Về công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ :

Đã cử nhiều lớp cán bộ đi đào tạo Lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chính trị, quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ Sở và cán bộ các doanh nghiệp; Đồng thời cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo, phổ biến các lĩnh vực chuyên môn chuyên ngành, các chế độ chính sách pháp luật về Xây dựng cơ bản nhằm góp phần nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác quản lý Nhà nước và công tác chuyên môn Ngành xây dựng.

Toàn ngành đã bồi dưỡng đào tạo và xây dựng được đội ngũ cán bộ nòng cốt quản lý ngành, quản lý doanh nghiệp và cung cấp nguồn cho Trung ương, Tỉnh và các ngành địa phương trong Tỉnh. Riêng cơ quan Sở đến nay đã có đội ngũ cán bộ có trình độ cao gồm : 1 Tiến sỹ, 1 Thạc sỹ, 25 Kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân kinh tế, 3 cán bộ đang theo học cao học, 12 chuyên viên chính, 7 cán bộ có trình độ cử nhân, lý luận chính trị cao cấp.

Trường Xây dựng thuộc Ngành đã tổ chức đào tạo được 141 Kỹ sư xây dựng, 563 cán bộ trung cấp; trên 5.600 công nhân nề, mộc, sản xuất vật liệu xây dựng...

Đưa hơn 1.600 người đi hợp tác lao động tại các nước: Algieri, Liên Xô, Bungari, Tiệp Khắc, Hàn quốc, Đài Loan, Malaysia, Irắc...Kỷ niệm 50 năm ngành xây dựng Hải Dương


- Về quả công tác thi đua và thực hiện các phong trào thi đua :

50 năm qua, cán bộ công nhân viên chức lao động Ngành Xây dựng tỉnh Hải Dương với những nỗ lực không ngừng trong suốt quá trình phát triển, trong từng thời kỳ Ngành Xây dựng đều đã có các phong trào thi đua lao động sản xuất thiết thực như: "Làm việc bằng hai vì Miền Nam ruột thịt", "Luyện tay nghề thi thợ giỏi", "quản lý giỏi", "Phong trào đảm bảo vệ sinh an toàn lao động", "Phong trào xanh, sạch, đẹp", "Giỏi việc nước đảm việc nhà", "phong trào xây dựng Sản phẩm công trình chất lượng cao", "Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp"... Toàn Ngành đã tổ chức liên tục 13 lần thi đấu thể thao và liên hoan văn nghệ truyền thống.

Với những đóng góp cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của quê hương, nhiều tập thể và cá nhân trong Ngành đã được khen tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý:

- Được Nhà nước tặng 1 Huân chương lao động hạng nhất, 6 huân chương lao động hạng nhì, 16 huân chương lao động hạng ba;

- Được Chính phủ tặng 1 cờ thi đua xuất sắc, 2 cờ luân lưu; được Thủ tướng Chính phủ tặng 35 bằng khen.

- Được Bộ Xây dựng tặng 28 cờ thi đua xuất sắc, trên 100 bằng khen cho tập thể và cá nhân.

- Được UBND tỉnh tặng 24 cờ thi đua xuất sắc và 106 bằng khen cho tập thể và cá nhân.

- Được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng 3 cờ thi đua đơn vị xuất sắc;Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc và nhiều bằng khen.

- Được Trung ương đoàn thanh niên cộng sản HCM tặng 49 bằng khen.

- 3 cá nhân được công nhận là chiến sỹ thi đua Toàn quốc;

- Có hàng ngàn lượt người được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có 48 người được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 5 năm, 10 người được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 3 năm, 6 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 1 năm, trên 700 tổ đội lao động Xã hội chủ nghĩa, tổ đội lao động giỏi.

Tổng kết thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn Ngành được tặng 110 huân chương kháng chiến hạng nhất, 403 huân chương kháng chiến hạng nhì, 831 huân chương kháng chiến hạng ba và 2460 huy chương các loại.

Những thành quả đạt được đó còn do luôn được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng và các Bộ ngành Trung ương, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương, sự tham gia và phối hợp tận tình của các Sở, Ban, Ngành địa phương trong Tỉnh, của các Hội nghề nghiệp gần gũi như Hội; Đó là những nhân tố tạo ra sức mạnh, sự thuận lợi cần thiết để Ngành Xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét